Lejebetingelser

Lokalernes adresse

Seminarievej 1A , 6760 Ribe.
Lokalerne ligger på 1. sal.

Lejepris

110 kr. excl. moms  pr. m² pr. måned.

Lejen omfatter

Forbrug af vand, varme, el.
Fri adgang til Internet.
Adgang til toilet, køkken og kantine.
Rengøring af fællesarealer.
Alarm.

Lejen omfatter ikke

Rengøring af lejers kontor.
Forsikring af lejers inventar.

Bindingsperiode og opsigelse

Lejemålet er uopsigeligt de første 6 måneder.
Opsigelsesvarsel herefter er 3 måneder.

Lejebetaling

Lejen betales månedsvis forud.
Der indbetales en sikkerhedsstillelse på kr. 330 excl. moms pr. m² ved lejeaftalens indgåelse.

Møblering og indretning

Mulighed for møblering efter nærmere aftale.
Mulighed for leje af flere rum med tilpasning til lejers behov.